Kupite online! Garantiran povrat novca i besplatna dostava!

Zamjena i vraćanje

Poštovani,


 
dobili ste od nas pošiljku, ne odgovaraju Vam dimenzije ili proizvod, ili želite iskoristiti reklamaciju?
U STROPS mislimo kako konforno riješiti takve probleme na Vaše zadovoljstvo.
Nudimo Vam uslugu PICK & RETURN - rješenje kako da maksimalno jednostavno,za minimalne troškove vratite pošiljku ili njen dio nazad nama.Sve kupa to traje 3/4 tjedna.


Kako usluga funkcionira?


Vrlo jednostavno! Jednostavno do priloženog formulara upišite Vaš email kojim ste se registrirali na  strops.hr  navedite broj narudžbe, koju želite vratiti.
Tako naručite dostavljača , koji će Vas kontaktirati u roku 24 sata, i doći po zapakiranu pošiljku, koju preuzme od Vas i dostavi nama.
Mjesto preuzimanja je na Vama, može to biti u Vašem domu ili na poslu. Važno je da grad/mjesto gdje će dostavljač preuzeti pošiljku isto kao i ono koje je navedeno u narudžbi.


Koliko platim za uslugu?


Vraćate robu iz razloga "prekidanje ugovora" u zakonskom razdoblju 14 dana? Želite  vratiti cijelu sumu plaćenu za naručenu robu? Cijena za uslugu  Pick & Return će biti 22 HRK.Tu sumu Vam odračunavamo od cijele vraćene sume realizirane pri kupnji, koju Vam vraćamo na osnovu Prekidanja ugovora.
Vraćate robu iz razloga jer Vam neodgovaraju dimenzije i želite zamjenu za drugu veličinu? Ne zahtjevate vraćanje novca i ne želite prekinuti ugovor, jednostavno trebate drugu veličinu, roba Vam odgovara. Mozete tako učiniti do 14 dana od preuzimanja robe.U  tom slučaju za uslugu Pick & Return platite 22 HRK. Ta suma već sadrži cijenu za poštarinu pošiljke od Vas nama,ali i za slanje zamjenjene robe od nas Vama. Znači za iznos 22 HRK jednostavno zamjenite proizvod. Za jedan iznos 22 HRK imate plaćenu poštarinu za vraćanje robe a ujedno i za slanje nove zamjenjene robe. Sa STROPS se nemorate bojati naručiti robu iz razloga da Vam veličina neće odgovarati. Jednostavno, brzo i jeftino možete robu vratiti i zamjeniti za odgovarajuću veličinu. Iznos 22 HRK plaćate kuriru nakon dostave pošiljke sa zamjenjenom robom. Genijalno i jednostavno.


Reklamirate  robu sa pogreškom  u jamstvenom roku?


Za uslugu Pick & Return u slučaju pozitivnog rješavanja reklamacije ne plaćate ništa!
Jednostavno reklamiranu robu zapakirate, ispunite formular niže na stranici, do 24h će Vas kontaktirati kurir GLS,pošiljku od Vas preuzme i dostavi nama.
              Vjerujemo da Vam uslugom Pick & Return donosimo novi nivo usluga.Ostanite nam vjerni,kod
              nas ćete kupovati  ugodnije i sa zadovoljstvom, bez straha za podršku poslije prodaje sa naše      
              strane.      
              Naručiti uslugu  Pick & Return
              Navedite Vaš registracijski email
              Navedite broj vraćene narudžbe


 
Postupak reklamacije online trgovine STROPS


 
1. Opće odredbe i definicije
a. Ovaj Žalbeni postupak je postupak pod Građanskim zakonom, s izmjenama i dopunama ("Zakon"), a odnosi se na robe široke potrošnje (u daljnjem tekstu "Proizvod") za koje jamstveni rok se ostvaruje kao pravo kupca iz odgovornosti za nedostatke (u daljnjem tekstu " Pritužbe ").
b. "Prodavač" je trgovačko poduzeće PETRONIUS STROPS s.r.o., sa sjedištem: SNP 123, 914 51 Trenčianske Teplice, Slovačka, Društvo ID: 50 111 141, upisana u trgovački registar kod Općinskog suda u Trenčina, odjeljak Sro, File No. 32422/R.
c. "Kupac" znači subjekt  koji s prodavačom ima ugovor  o kupovini robe.


2. jamstveni uvjeti
a. Ako roba ima  očite nedostatke, odnosno pogotovo ako je oštećenog transportnog pakiranja, kupac ima pravo odbiti preuzeti robu. U tom slučaju, Kupac zadržava svoje pravo na pružanje odgovarajuće performanse Prodavatelja ili povrat kupovne cijene za odabrane kupca.
 b. U slučaju da Kupac nakon primanja  robe uoči  tijekom razdoblja jamstva nedostatke , Kupac može ostvariti svoje legitimne pritužbe-reklamaciju.
 c. Duljina jamstvenog roka je regulirana  važećim odredbama zakona, traje 24 mjeseca, s izuzecima predviđenim zakonom. Jamstveni rok počinje danom pruzimanja robe.
 U slučaju da je reklamirana roba dostavljena kurirom  na adresu prodavača –na odjeljenje reklamacija (vidjeti. strops.hr) odgovorna osoba koja tu robu preuzima prekontrolira pošiljku,dokumentaciju (fakture, Račun, pakiranje) Relevantni datum za vremensko razdoblje reklamacije je datum primanja robe od dostavljača ili poštara. Robu poslanu pouzećem prodavač ne preuzima.Preporučujemo robu osigurati.
 d. Kupac ima pravo odustati od ugovora u svim slučajevima predviđenim zakonom. Odstupanje od ugovora je važeče od trenutka kad kupac dostavi pisanu izjavu o raskidanju ugovora.U slučaju raskidanja ugovora obje strane su dužne vratiti sve što sun a osnovu njega realizovali. Napomena: Odstupanje od ugovora i roba mora biti doručena najkasnije posljednji dan – od roka 14 dana za vračanje prodavaču.
 


3. Reklamacija
a. Zahtjevi se rješavaju  u sjedištu trgovine.
 b. Ako kupac iskoristi svoje pravo, i zahtijeva  rješavanje problema  ili popravak robe,a u garantnom listu je za svrhe popravka robe imenovan drugi subjekt osim prodavača,koji ima mjesto poslovanja  kao prodavač  ili je njegovo mjesto poslovanja bliže kupcu,kupac ima pravo na popravak robe u subjekta navedenom u garantnom listu .
 c. U slučaju da nije moguće izvršiti popravu ukod drugog subjekta  osim  kod prodavača, prodavač je dužan osigurati popravu robe. Prodavač danom prijema reklamacije izdaje potvrdu o prijemu reklamacije u kojoj su točno označeni nedostatci robe u skladu sa § 18 stavak. 5 Zakon o zaštiti potrošača. Nakon reklamacije prodavač obaviještava kupca po dogovoru.
 d. Nadalje, kupac ima pravo zahtijevati popravak u jamstvenom roku u ovlaštenim servisima, čiji kontakt je u dodatnoj dokumentaciji  robe ili ga o tome informira prodavač na njegov zahtjev.
 e. Reklamacije, uključujući uklanjanje grešaka moraju  se osigurati odmah, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva. Nakon tog razdoblja potrošač ima pravo raskinuti ugovor ili pravo na zamjenu proizvoda novim proizvodom.
 f. U situaciji kada je robu potrebno poslati prodavaču ili u servisni centar, roba treba da je zapakirana u odgovarajućoj ambalaži u kojoj je zaštićena, a u slučaju lomljive robe označiti pošiljku odgovrajućim simbolom.
 g. U slučaju da je reklamirana roba na trošak kupca dostavljena poštom ili dostavljačkom službom, (vidjeti STROPS.hr) odgovorna osoba a preuzima robu, provjeri pošiljku, dokumentaciju (fakture, Račun, pakiranje) relevantni datum za rok reklamacije je datum prijema od dostavljača ili poštara.
 h. Odgovorna osoba je u potpunosti odgovorna  za razdoblje praćenja  roka  za reklamaciju u skladu s odgovarajućim odredbama Zakona br. 250/2007 Z.Z Zaštita potrošača. Kupac je informovan o rješavanju zahtjeva reklamacije u roku koji je naveden u garantnom listu, i u zakonski  određenom roku u formi e-maila,SMS ili preporučenog pisma.
 i. Servis nakon rješavanja reklamacije poziva kupca  putem telefona, e-maila ili na drugi način dogovoren s kupcem, za preuzimanje popravljene robe i protokola o popravci ili popravljena roba se isporuči kupcu s protokolom preporučenom poštom.
 j. U slučaju potrebne  posjete tehničara  kod  kupca je potrebno napisati protokol o otkrivanju kvarova i njihov oblik uklanjanja. Bez takvog protokola nije moguća posjeta tehničara.
 k. Pravo na korištenje reklamacije se prekida u slučaju nepravilne instalacije i manipuliranja robom posebno:
- Ukoliko su oštećeni pečati i etikete o proizvodu
- Ukoliko je prioizvod upotrebljivan u uvijetima koji nisu u skladu sa njegovim parametrima navedenim u dokumentaciji koja se odnosi na proizvod.
 


4. Završne odredbe
Poštovani kupci, našli ste pogrešku na otvaranju svog paketa? Ako je Vaš proizvod oštećen, nužno je da sam dan, najkasnije dan nakon prijema pošiljke paket s oštećenom robom odnesete na poštu koja Vam je pošiljku dostavila. Radnik u pošti s Vama napiše reklamaciju, a kopiju tog spisa nam molimo pošaljite na e-mail adresu info@strops.hr
U reklamacijskom listu treba navesti podatke pošaljioca - PETRONIUS STROPS s.r.o. kao odgovornog subjekta I kontakt osobu za rješavanje reklamacije. Inače nije moguće tražiti naknadu od Slovačke pošte ili drugog prijevoznika.
Isto tako, molimo Vas da ispunite obrazac za žalbu - reklamaciju na našoj web stranici.
U slučaju bilo kakve reklamacije obavještava kupac dobavljača o podnošenju prigovora/reklamacije i dogovore se za najprimjereniji oblik reklamacijskog postupka. Prodavač uzimajući u obzir vrstu rekamacije će ponuditi kupcu da ga posjeti serviser i ispravi kvar na licu mjesta, ili preporuči robu dostaviti u servis.


5. Zamjena, reklamacija i raskidanje kupoprodajnog ugovora
http://www.strops.hr/index.php?route=information/information&information_id=3
Ovaj reklamacijski postupak stupa na snagu dana 2016/01/01. Zadržana su prava promjene reklamacijskog postupka.

 

 

Broj narudžbe:
Email: